Avís legal | Castell de Castelldefels | Visita el Castell

Avís legal

AVÍS LEGAL

 1. TITULARITAT DEL PORTAL I ENTITAT CONTRACTANT

ADVANCED LEISURE SERVICES S.L. (en endavant, “ALS”) és la societat titular del web https://castelldecastelldefels.com.  En compliment de la Llei 32/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informem de les dades d’identificació i contacte:

Denominació social: ADVANCED LEISURE SERVICES S.L

CIF: B62486808

Domicili social: c/ Claudi Güell 6, 08690 Santa Coloma de Cervelló

Contacte:e-mail: elcastelldefels@adleisure.com

Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: Tom 33654, Foli 53, Full B-233198, inscripció 1a a data 12 de gener de 2001.

ALS posa a disposició dels usuaris el present document, en compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166,  i informa a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

 1. ACCÉS I ÚS DELS LLOCS WEB

L’accés i ús del lloc web https://castelldecastelldefels.com li atribueix al navegant la condició d’usuari, qui, des del primer moment d’accés al citat web, accepta de forma inequívoca les condicions generals d’ús que a continuació es relacionen

ALS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del CASTELL DE CASTELLDEFELS

Queda prohibida la utilització d’enllaços profunds, page-scrape, robots, spiders (o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies i / o processos manuals similars per accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part dels llocs enumerats i/o el seu contingut, per tal d’obtenir i/o intentar obtenir materials, documents i/o informació no disponible a través del mateix, i/o amb qualsevol altre fi, amb l’única excepció de les excepcions expressament autoritzades per la llei.

 1. TRACTAMENT DE DADES DELS MENORS D’EDAT

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment es detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a ALS per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ALS ostenta els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els diferents continguts que es mostren al Castell de Castelldefels i a les pàgines https://castelldecastelldefels.com són, entre altres, els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, imatges, il·lustracions, codi de programació, combinacions de colors, plànols i els arxius d’àudio i vídeo, o, en el seu cas, els permisos de tercers per al seu ús. Així mateix, ALS ostenta els drets de propietat intel·lectual derivats de l’estructura, selecció, ordenació i presentació de tals continguts, sent ALS qui controla i autoritza l’ús d’aquests materials protegits per la normativa vigent.

La reproducció, distribució, comunicació pública (també en la modalitat de posada a disposició) i transformació de tals continguts, ja sigui total o parcial, i/o qualsevol altre ús de continguts de propietat de ALS, i no previstos de forma expressa per la legislació vigent, només seran possibles mitjançant contracte subscrit amb ALS i d’acord amb els termes i condicions que en el mateix s’hi estipulen.

L’ús no autoritzat del contingut que es mostra a les pàgines de https://castelldecastelldefels.com podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que corresponguin a ALS, inclosa la de reclamació dels danys i perjudicis.

Tot usuari interessat en realitzar un ús, sigui del tipus que sigui, de les fotografies de la galeria contingudes al lloc web https://castelldecastelldefels.com pot sol·licitar a ALS una llicència d’ús a les direccions de contacte ofertes a la pàgina citada.

ALS és titular de tota una sèrie de registres de marca que protegeixen tant las imatges del Castell com el propi nom de Castell de Castelldefels, així com altres elements figuratius, per una gran varietat de productes i serveis. ALS s’encarrega de l’explotació comercial dels registres de marca, tant directament com mitjançant la concessió de llicències a tercers.

L’explotació dels citats registres de marca per part de tercers només serà possible mitjançant contracte subscrit amb ALS i d’acord amb els termes i condicions que en ell s’hi estipulin.

L’explotació no autoritzada dels citats registres de marca o de qualsevol altre signe que pugui resultar idèntic o similar, per distingir qualssevol productes i/o serveis, podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que corresponen ALS, inclosa la de danys i perjudicis

 1. FUNCIONAMIENT DEL WEB

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament de forma permanent. No obstant això, existeix certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 1. CONDICIONS PER A LA COMPRA D’ENTRADES

Actualment la venda d’entrades online per a la visita del Castell de Castelldefels està gestionada a través del servei de compra online de venta d’entrades Clorian, al qual s’hi accedeix mitjançant una pestanya per a venda d’entrades disponible als llocs web del museu.

Clorian informa de forma clara i inequívoca de les condiciones de compra de les entrades sobre cadascuna de les diferents modalitats de visita, les quals, poden ser consultades i han de ser acceptades abans de la formalització de la compra. Les citades condicions de compra d’entrades no són d’aplicació a distribuïdors.

Totes les modalitats d’entrada quedaran subjectes a les presents condicions, l’aplicació de les quals l’Usuari manifesta acceptar expressament en formalitzar la compra d’una o varies entrades.

Les modalitats de visita vàlides són les que en cada moment figuren a l’apartat de la web “modalitats de visita”.

La confirmació de la comanda rebuda per l’Usuari no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. En cas de desitjar una factura l’Usuari haurà de posar-ho en coneixement de la nostra atenció al visitant al correu electrònic elcastelldefels@adleisure.com o a través del propi email de confirmació de compra.

A l’Usuari no l’assistirà el dret de desistiment de la compra de les entrades, per tractar-se d’un servei vinculat a una activitat d’entreteniment, amb la previsió d’una data i període d’execució específics, segons l’establert pels articles 97 l), i 103 lletra l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 1. DRET D’ADMISSIÓ

ALS es reserva el dret d’admissió, i en particular a negar l’accés al recinte del Castell de Castelldefels a aquells usuaris que pel seu comportament poden alterar la seguretat de l’interior de l’edifici.

Amb la compra de l’entrada d’una categoria, l’Usuari declara que compleix els requisits d’edat o de condicions que es detallen per a poder accedir amb la determinada categoria d’entrada; reservant-se en tot cas ALS el dret a exigir documents que provin l’edat, titulació o residència, que haurà de ser mostrat abans d’accedir, i que, davant la falta d’aquests, implicarà la negativa a entrada al recinte del Castell de Castelldefels, a no ser que s’aboni la diferència entre l’import pagat amb el de l’entrada que correspondria, en no complir-se les condicions per a aquella categoria d’entrada.

No és permès introduir menjar i/o beure dins el Castell de Castelldefels.

 1. CANCEL·LACIONS PER FORÇA MAJOR

ALS es reserva el dret a cancel·lar i/o modificar la programació d’espectacles, sessions i/o esdeveniments de qualsevol tipus per motius de força major i/o aliens a la seva voluntat i degudament justificats, sense previ avís a l’usuari i sense que per aquest motiu hi càpiga un dret a indemnització de cap tipus a favor de l’usuari, amb l’excepció, quan així ho decideixi, de la devolució del preu de l’entrada no utilitzada.

 1. NAVEGACIÓ

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables que poden incloure direccions IP i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en tots els logs d’accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta direcció OP quan navega per Internet per a que les comunicacions puguin realitzar-se.

Així mateix, la direcció IP podrà ser utilitzada per a la realització d’estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquest web i la seva procedència, de forma totalment transparents a la seva navegació.

Tota la informació publicada al lloc web està subjecta a canvis sense previ avís. Malgrat els seus esforços per evitar-ho, ALS no pot assegurar que els arxius o altres dades que es descarreguin del lloc no puguin contenir virus o altres característiques amb efectes semblants, i no es responsabilitza dels efectes adversos que aquests puguin causar als usuaris. En el cas de disconformitat amb les presents condicions legals, l’usuari ha d’abstenir d’utilitzar-lo, formant part del consens entre les parts aquesta limitació de responsabilitats.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari per la present autoritza a què les dades personals facilitades a través dels diferents formularis seran incorporats als fitxers responsabilitat de ALS

–       Si les dades són facilitades a través dels formularis de NEWSLETTER o acceptant l’enviament de comunicacions: aquestes dades seran tractades per ALS i incorporades als fitxers relatius l’enviament de comunicacions Comercials. Aquestes dades no seran cedides a terceres empreses i seran conservades sempre que l’usuari no manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions.

–       Si les dades són facilitades  en el procés de compra online disponible en aquest web, les dades seran tractades per ALS incorporant les dades al fitxer de CLIENTS, amb la finalitat de gestionar el procés de compra realitzat pel client. Aquestes dades no són comunicades a tercers i seran conservades durant el període de cinc anys per a atendre a les responsabilitats fiscals que es poguessin derivar

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així  como el dret a la portabilitat de les dades. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer be mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció elcastelldefels@adleisure.com, o mitjançant l’enviament d’un burofax a ALS amb domicili c/ Claudi Güell 6, 08690 Santa Coloma de Cervelló

 1. POLÍTICA DE GALETES (COOKIES)

Galetes estrictament necessàries per prestar determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari. Si es desactiven aquestes galetes, no es podran rebre correctament els nostres continguts i serveis;

Aquest lloc web fa servir galetes i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, identificar-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació o personalitzar la manera com es mostra el contingut. Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen a continuació.

– Tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que inclogui, també les que l’editor utilitza per permetre la gestió i operativa de la pàgina web i habilitar-ne les funcions i serveis; per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, executar el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o àudio o compartir continguts a través de xarxes socials.

– Preferències: les galetes de preferències permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la manera en què la pàgina es comporta o l’aspecte que té; per exemple, el teu idioma preferit o la regió on ets.

– Analítiques: que permet fer el seguiment del lloc web mitjançant l’eina Google Analytics per obtenir informació dels accessos dels usuaris als llocs web. Permet quantificar el nombre d’usuaris i fer un mesurament i una anàlisi estadística de la utilització que els usuaris fan del servei ofert. Per això, s’analitza com naveguen en el nostre lloc a fi de millorar l’oferta de productes o serveis oferts. Per això, s’analitza com naveguen en el nostre lloc a fi de millorar l’oferta de productes o serveis oferts.

– Xarxes socials: (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o YouTube) Són galetes que permeten interactuar amb xarxes socials a través del lloc web.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que pogués sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti

Configuracio de Cookies


Més informació